Selskabets historie

Selskabets love

Forstanderskabet

Danske Magazin

Abonner på
Danske Magazin

Bestil
publikationer

Nye publikationer

Kommende
publikationer

Danske Magazin

Nyeste hæfte af af Danske Magazin - bind 51, hæfte 2 - udkom i efteråret 2012 med følgende indhold:

Gabriel Knudsen Akeleyes vejledning for udlandsrejsende. Ved Leon Jespersen.

Den Arabiske Rejse og Asiatisk Kompagni, 1763-1765. Ved Asger Svane Knudsen.

Dansk slavehandel på trekantruten. Guineisk Kompagnis instrukser 1771. Erik Gøbel.

Dronning Caroline Mathildes bøger. Et inventarium fra juli-august 1775 over Dronning Caroline Mathildes efterladte bogsamling. Ved Michael Bregnsbo & Henrik Horstbøll.

Generalpostdirektør David Monrads selvbiografiske skitser. Ved Anders Monrad Møller.

Planter, kaptajn H.C. Knudsens breve om emancipationen på St. Croix, juli-oktober 1848. Ved Poul Olsen.

Franz Ebers indberetninger til Auswärtiges Amt om de erhvervsmæssige forhold i Danmark, 1940-1944. Ved John T. Lauridsen.

Dette hæfte af Danske Magazin koster 250,00 kr. (inkl. moms, men ekskl. forsendelse). Bestillinger modtages på bestil@danskeselskab.dk, hvor det også er muligt at bestille de seneste tre rækker af Danske Magazin.

Udgivelsen er finansieret af Carlsbergfondet.Forrige udgave af Danske Magazin - bind 51, hæfte 1 - udkom 23. september 2010 med følgende indhold:

Thyco Brahes salg af hovedgården Knutstorp i Skåne 1594-98. Fra skøde til låsebrev. Ved Michael Dupont og Jens Vellev. Side 3-32.

Esaias Pufendorfs indberetninger om danske forhold 1665-75. Ved Sebastian Olden Jørgensen. Side 33-72.

At alting går alle vegne skikkelig og ret til. Provst Christian Laurembergs embeds- og visitatsbog 1689-95. Ved Christian Larsen. Side 73-142.

London – København – Celle. Dronning Caroline Mathildes korrespondance med sin bror kong George III og enkelte andre slægtninge 1766-75. Ved Michael Bregnsbo. Side 143-194.

I alle Maader i Lighed med den blanke Slægt. Danske overvejelser om de vestindiske frikulørte 1815-18. Ved Poul Erik Olsen. Side 195-242.

Københavns Politi 1839. Om 81 engelske spørgsmål til Københavns
Politi, og om de svar, der blev givet på dem.
Ved Karl Peder Pedersen. Side 243-288.

Tre breve fra Caroline Amalie. Ved Anders Monrad Møller. Side 289-296.

Chresten Bergs fængselsdagbog januar-juli 1886. Ved Claus Friisberg. Side 297-338.

Tre øjenvidneskildringer af kaptajn Christian Otto Schlicht­krull om begivenheder på Amalienborg under den tyske besættelse af Danmark. Ved Knud J. V. Jespersen. Side 339-360.

Noget for noget. Det danske Udenrigsministeriums salgsfremstød over for Tyskland efteråret 1943-sommeren 1944. Ved John T. Lauridsen. Side 361-420.

Professorvælde, politisk kritik og universitetsideer. Studietid – studiefrihed og Studienævn. To kilder fra 1960. Ved Else Hansen. Side 421-450.

Dette hæfte af Danske Magazin koster 250,00 kr. (inkl. moms, men ekskl. forsendelse). Bestillinger modtages på bestil@danskeselskab.dk, hvor det også er muligt at bestille de seneste tre rækker af Danske Magazin.

Udgivelsen er finansieret af Carlsbergfondet.

I publikationsrækken Christian VIII.s breve udkom den 30. november 2011:

Prins Christian Frederiks brevveksling med Frederik VI
1801-1839, I - II

Udgivelsen koster 350,- kr. pr. bind (inkl. moms, men ekskl. forsendelse).

Bestillinger modtages på bestil@danskeselskab.dk


Christian VIII's breve

- bind 5 og 6

Christian VIIIChristian VIII kappes med Christian IV om at være den mest skrivende konge i Danmarks historie. Christian VIII's efterladte papirer - blandt andet den enevældige konges egenhændige dagbøger og store korrespondance - opbevares i Kongehusarkivet i Rigsarkivet og udgør et historisk værdifuldt og særdeles centralt kildemateriale.

I næsten 80 år har Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie derfor forestået en udgivelse af kongens optegnelser og breve.

Dagbøgerne er publiceret dels i uddrag, dels for kongetidens vedkommende in extenso. Dette arbejde blev afsluttet i 1995, og samtlige bind i rækken kan erhverves hos Det kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie.

For brevenes vedkommende har problemet været at vælge ud. Mens de to første bind rummer hele ungdomskorrespondancen frem til og med 1813, er det for de senere binds vedkommende valgt at udtage alt, hvad der skriftligt er udvekslet mellem Christian VIII og Augustenborgerne, det vil sige enkehertuginde Louise Augusta, hertug Christian August og hans gemalinde Louise samt prins Frederik af Nør og prinsesse Henriette.

Dette udvalg er med udgivelsen af bind 5 og 6 afsluttet. Det skal dog nævnes, at der stadig foreligger flere tusinde ukendte breve fra perioden 1813 - 1848, som venter på at blive gjort tilgængelige under en eller anden form.

Christian VIII's breve, bind 5 og 6 udkom 14. juni 2008 og koster 250,- kr. pr. bind (inkl. moms, men ekskl. forsendelse).

Bestillinger modtages på bestil@danskeselskab.dk

Udgivelsen er finansieret af Carlsbergfondet.