LOVE FOR DET KONGELIGE DANSKE SELSKAB

FOR FÆDRELANDETS HISTORIE

VEDTAGNE 12. NOVEMBER 2008